Músicas Raras (2001-2002)

A principios de século, nos turbulentos anos 2000, tiven a boaventura de colaborar regularmente co corsario das palabras e azote…